Tidsuppföljning

Tidsuppföljning

Håll dig uppdaterad över den tid som använts på arbetsuppgifter i olika projekt. Det hjälper dig i faktureringen och minimerar icke-produktivt arbete.

  • Platsbaserad tidsuppföljning i realtid
  • Förbättra lönsamheten genom att identifiera icke-produktivt arbete och förbättra din projektplanering
  • Ta del av insikter som förbättrar dina arbetsprocesser inkl. tidsuppskattningar
  • Belöna effektiva medarbetare
Time tracking-1