Rapportering

Rapportering

Skräddarsy, skapa och dela rapporter för fakturering, utbetalning av löner, andra ersättningar mm och följ upp projekten var som helst. Förenkla administrationen och håll dig uppdaterad!

  • Förenkla faktureringen genom att skapa skräddarsydda rapporter för både tim- och fastpris projekt
  • Minska administrationen genom intelligenta sorterings- och filtreringsfunktioner
  • Öka effektiviteten i projekt genom att jämföra uppskattad och verklig tidsåtgång och kostnader för projekt, faser och uppgifter
Reporting