<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=673356601537536&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
buildbite_field_management_app_2x-1

Skapa Ordning på Komplexiteten i Byggandet och Uppnå en 94,7% Faktureringsgrad

Följ dina projekt i realtid och undvik otrevliga överraskningar.
BÖRJA NU

En app för effektiv hantering av uppgifter i byggprojekt

Följ och hantera flera projekt, byggen, underleverantörer och kommunicera med alla i realtid, inklusive anställda och kunder. Missa inte en enda ändringsförfrågan eller instruktion!

Effektivisera verksamheten

Förbättra effektiviteten i verksamheten och avsluta projekten snabbare.

Kommunicera och samarbeta i realtid

Dela information, uppdateringar, idéer och uppgifter - i realtid.

Hantera uppgifter

Förbättra projekthanteringen, optimera arbetsflödena och maximera produktiviteten.

Förenkla dokumentationen

Effektivisera samarbete och säkerställ att all projektinformation dokumenteras noggrant.
UPPTÄCK FLERA LÖSNINGAR

Koppla ihop teamen, kunderna och processerna i en lösning

Sluta växla mellan olika dokumenthanterings-, kommunikations-, tidsuppföljnings- och andra applikationer.

single channel-1
“

Trähus bygger också annat än hem. Med hjälp av Buildbite bygger vi utmärkta kundrelationer, som lyft vår faktureringsgrad till 95%.

Mask group
Thomas Noreila

Verkställande direktör, Trähus

Samarbeta med alla

Entreprenörer

Led byggarbetet oberoende av plats, följ tidsåtgången i realtid och förbättra planeringen på byggen. Säkerställ att projekten blir färdiga i tid.

Underleverantörer

Håll dig uppdaterad och säkerställ att du har tillgång till de senaste planerna och dokumenten. Dokumentera allt arbete på byggen för att minska riskerna och säkerställa betalningar.

Projektledare

Ta i bruk en omfattande verktygslåda som underlättar projektuppföljningen. Följ upp projektet, hantera uppgifter och förbättra kommunikationen i teamet.

Disponenter

Säkerställ att samarbetet med invånarna i dina fastigheter fungerar bra och effektivt med hänsyn till gällande regler. Oberoende om det är fråga om en enskild lägenhet eller ett större fastighetsbolag. Buildbite hjälper dig.
time tracking-1

Starta din 30 dagars prövotid

Maximera potentialet av ditt byggprojekt.

Phases_Mockup_V2 (1)
Top