buildbite_field_management_app_2x-1

Projektledare och proffs i byggbranschen

Förbättra lönsamheten och frigör 12 arbetstimmar i veckan med Buildbite

Förbättra kundnöjdheten, allt i en applikation. I realtid.
BÖRJA NU

En applikation för effektiv uppgiftshantering

Effektivisera verksamheten

Förbättra effektiviteten i verksamheten och avsluta projekten snabbare.

Kommunicera och samarbeta i realtid

Dela information, uppdateringar, idéer och uppgifter - i realtid.

Hantera uppgifter

Förbättra projekthanteringen, optimera arbetsflödena och maximera produktiviteten.

Förenkla dokumentationen

Effektivisera samarbete och säkerställ att all projektinformation dokumenteras noggrant.
UPPTÄCK FLERA LÖSNINGAR

Koppla ihop teamen, kunderna och processerna i en lösning

Sluta växla mellan olika dokumenthanterings-, kommunikations-, tidsuppföljnings- och andra applikationer.

single channel-1
“

Trähus bygger också annat än hem. Med hjälp av Buildbite bygger vi utmärkta kundrelationer, som lyft vår faktureringsgrad till 95%.

Mask group
Thomas Noreila

Verkställande direktör, Trähus

Samarbeta med alla

Entreprenörer

Led byggarbetet oberoende av plats, följ tidsåtgången i realtid och förbättra planeringen på byggen. Säkerställ att projekten blir färdiga i tid.

Underleverantörer

Håll dig uppdaterad och säkerställ att du har tillgång till de senaste planerna och dokumenten. Dokumentera allt arbete på byggen för att minska riskerna och säkerställa betalningar.

Projektledare

Ta i bruk en omfattande verktygslåda som underlättar projektuppföljningen. Följ upp projektet, hantera uppgifter och förbättra kommunikationen i teamet.

Disponenter

Säkerställ att samarbetet med invånarna i dina fastigheter fungerar bra och effektivt med hänsyn till gällande regler. Oberoende om det är fråga om en enskild lägenhet eller ett större fastighetsbolag. Buildbite hjälper dig.
time tracking-1

Starta din 30 dagars prövotid

Maximera potentialet och möjligheterna i dina byggprojekt.

Phases_Mockup_V2 (1)